Category: Tarix

Akademik ŞAMXAL KƏRİM oğlu TAĞIYEV

Akademik Şamxal Tağıyev 1922-ci il martın 15-də indiki Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndində anadan olmuşdur. Yeddiillik məktəbi bitirdikdən sonra o, 1938-ci ildə Bakı feldşer məktəbinə qəbul olunmuşdur. Şamxal Tağıyev 1941-ci ildə…

Akademik ZƏRİFƏ ƏZİZ qızı ƏLİYEVA

Zərifə Əziz qızı Əliyeva 28 aprel 1923-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olub. 1947-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda elmi işçi, 1969-cu ildən…

Akademik HÜSEYN HEYDƏR oğlu HƏSƏNOV

Azərbaycan fiziologiya məktəbinin görkəmli nümayəndəsi akademik Hüseyn Həsənov 1932-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olub. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirdikdən sonra onun bütün həyat və yaradıcılığı A.İ.Qarayev adına…

Akademik ABDULLA ISMAYIL oğlu QARAYEV

2020-ci ildə Azərbaycan və keçmiş SSRİ məkanında fiziologiya elminin görkəmli nümayəndələrindən biri, ictimai xadim, akademik Abdulla Qarayevin anadan olmasının 110 ili tamam olub. O, Azərbaycanda eksperimental fiziologiya istiqamətinin əsasını qoymuş…