Şura

Cəmiyyətin sədri
Həşimova Ulduz Faiyızi qızı
b.e.d., professor
akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun baş direktoru


Cəmiyyətin sədr müavini
Hacıyev Əhməd Məhəmməd oğlu
f.-r.e.d., professor
akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun icraçı direktoru


Cəmiyyətin elmi katibi
Qədirova Leyla Bağdad qızı
b.ü.f.d., dosent


Elmi informasiya və innovasiya şöbəsinin müdiri
Gurbanova Gilas Alı qızı
b.ü.f.d., dosent