Konqresin proqramı

Konqresin tematik bölmələri:

 • Translyasion tibb
 • Molekulyar tibb. İnnovativ diaqnostika metodları
 • Neyrofiziologiya və ali sinir fəaliyyəti
 • Koqnitiv proseslər və neyrotexnologiyalar
 • Neyrokimya
 • Stres və adaptasiya. Posttravmatik stres pozulmaları: neyrofizioloji və psixosomatik aspektləri.
 • Herontologiya və geriatriya
 • Ekoloji fiziologiya
 • Radiasiya fiziologiyası
 • İmmunofiziologiya və transplantologiya
 • Sensor sistemlərin fiziologiyası
 • İdman fiziologiyası və müalicəvi bədən tərbiyəsi

Xüsusi sessiya:

 • Görmə orqanının fiziologiyası və peşə patologiyası

Konqresin işçi dilləri:

 • azərbaycan dili
 • rus dili
 • ingilis dili

Loading