Рубрика: История

Академик ЗАРИФА АЗИЗ гызы АЛИЕВА

Зарифа Азиз кызы Алиева родилась 28 апреля 1923 года в Нахичеванской Автономной Республике. В 1947 году окончила Азербайджанский Государственный Медицинский институт имени Н.Нариманова. Сначала работала научным сотрудником в Азербайджанском научно-исследовательском…

Akademik HÜSEYN HEYDƏR oğlu HƏSƏNOV

Azərbaycan fiziologiya məktəbinin görkəmli nümayəndəsi akademik Hüseyn Həsənov 1932-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olub. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirdikdən sonra onun bütün həyat və yaradıcılığı A.İ.Qarayev adına…