Bizimlə əlaqə

Cəmiyyətin sədri
Həşimova Ulduz Fayızi qızı
(994 12) 432 15 20; ulduz.hashimova@physiology.science.az

Cəmiyyətin sədr müavini
Hacıyev Əhməd Məhəmməd oğlu
a.hajiyev@physiology.science.az

Cəmiyyətin elmi katibi
Qədirova Leyla Bağdad qızı
l.gadirova@physiology.science.az

Elmi informasiya və innovasiya şöbəsinin müdiri
Gurbanova Gilas Alı qızı
(994 12) 432 30 21; quliyevab.s@gmail.com

Azerbaijan Journal of Physiology” jurnalının redaksiyası
azerb.j.physiol@gmail.com; journal@physiology.science.az

Ünvan:
AZ1100
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Şərifzadə küçəsi, 78

Loading