Category: Cəmiyyət haqqında

 “Görmənin fiziologiyası və peşə patologiyaları: fundamental və tətbiqi aspektlər” mövzusunda Beynəlxalq konfrans və Azərbaycan Fizioloqlarının VI Konqresinin tezislərin toplusu capdan cıxıb

30-31 oktyabr 2023-cü il tarixlərində AMEA-nın Rəyasət Heyəti, Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi, Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, AR ETN Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu və Azərbaycan…

Akademik ŞAMXAL KƏRİM oğlu TAĞIYEV

Akademik Şamxal Tağıyev 1922-ci il martın 15-də indiki Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndində anadan olmuşdur. Yeddiillik məktəbi bitirdikdən sonra o, 1938-ci ildə Bakı feldşer məktəbinə qəbul olunmuşdur. Şamxal Tağıyev 1941-ci ildə…

Akademik ZƏRİFƏ ƏZİZ qızı ƏLİYEVA

Zərifə Əziz qızı Əliyeva 28 aprel 1923-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olub. 1947-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda elmi işçi, 1969-cu ildən…