Azerbaijan Journal of Physiology

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti və akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu tərəfindən nəşr olunan “Azerbaijan Journal of Physiology” eksperimental və kliniki fiziologiya və fiziologiya elminə aid fənlərarası biokimyəvi, genetik, biofiziki, zooloji, farmakoloji və s. tədqiqatların nəticələrini əks etdirən orijinal məqalələri çapa qəbul edir. Jurnal həmçinin icmal məqalələri çap edir. Bütün məqalələr yerli və xarici mütəxəssislərin rəyi əsasında çap edilir.
“Azerbaijan Journal of Physiology” jurnalı 1956-ci ildə yarandığı gündən “Azərbaycan fiziologiya jurnalı” (ISSN 2707-9694) 2019-2022-ci illərdə, 2003-2018-ci illərdə “Fiziologiya və biokimyanın problemləri” (ISSN 2948-0450) və 1956-2000-ci illərdə “Trudy Instituta fiziologii” (ISSN-0376-1509) adları ilə 37 cilddə dərc olunmuş jurnalların ardı və davamçısıdır.
Cari jurnalın adı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 25 sentyabr 2019-cu il tarixli 4259 nömrəli qərarı ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

Jurnalın saytı: https://ajp.az

Nəşriyyat: Azerbaijan Society of Physiologists, Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology
Ünvan: AZ1100 Azərbaijan Respublikası, Bakı, Şərifzadə küçəsi 78
Dövriliyi: ildə 2 dəfə

Baş redaktor: b.e.d., prof. Ulduz Fayızi qızı Həşimova

Baş redaktorun müavini: f.-r.e.d., prof. Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev 

Məsul redaktor: b.ü.f.d., dosent Leyla Bağdad qızı Qədirova

Loading