Category: Nəşrlər

Əsgərov F.B. Reseptordan refleksədək.

Əsgərov F.B. Reseptordan refleksədək. Monoqrafiya. – MSV NƏŞRİ MMC. Bakı. 2018. 420 səh. Monoqrafiya tibbi-biologiyanın ən aktual məsələlərindən biri olan qidalanma (qidanın) faktorunun bioloji dövriyədə roluna, interoseptiv mübadilə mexanizmlərinin formalaşmasında…