Category: About Society

Akademik ŞAMXAL KƏRİM oğlu TAĞIYEV

Akademik Şamxal Tağıyev 1922-ci il martın 15-də indiki Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndində anadan olmuşdur. Yeddiillik məktəbi bitirdikdən sonra o, 1938-ci ildə Bakı feldşer məktəbinə qəbul olunmuşdur. Şamxal Tağıyev 1941-ci ildə…