Ümummilli lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Stress və İnkişaf» (neyrofizioloji və neyrokimyəvi aspektlər) mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları Bakı, 7-8 may 2013.

Loading