Ağayev T.M., Pənahova E.N. Görmə persepsiyasının amiqdala tərəfindən tənzimlənməsi (neyrofizioloji və biokimyəvi mexanizmi). Bakı, «Elm», 2009, 584 səh.

Loading