Ağayev T.M., Hacıyeva N.A., Dmitrenko A.I., Rzayeva N.M. Görmə analizatorunun müxtəlif sahələrinin funksiyasının tənzimi mexanizmində hipotalamusun rolunun neyrofizioloji tədqiqi. Bakı, «Elm», 2004, 172 səh.

Loading