Профессор Шелепин Юрий Евгеньевич

24-27 yarvar 2023-cü il tarixlərində I.P.Pavlov adına Fiziologiya İnstitutunun (Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası) “Görmə fiziologiyası” laboratoriyasının müdiri, professor, tibb elmləri doktoru Yuriy Evgenyeviç Şelepin Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun alimləri üçün bir sıra seminarlar keçirib.

Professor Anatoli Nikolayeviç Şelepin görmə sisteminin fəaliyyət mexanizmləri haqqında ətraflı məruzə etdi. Təqdimat görmə sisteminin fəaliyyətini, beyin strukturlarında görmə impulsun qavranılmasını və yayılması mexanizmlərini, görmə sisteminin beynin koqnitiv funksiyaları ilə əlaqəsini və s. məsələləri əhatə edirdi. Məruzədə qeyd edildi ki, müasir neyrotexnologiyalar görmə impulsların beyin tərəfindən qavranılması və tanınmasına, qərar qəbuletmə mexanizmlərinin öyrənilməsinə, məqsədyönlü hərəkətlərin həyata keçirilməsində sinir şəbəkələrinin fəaliyyətinin “xəritələrinin” şərhinə yönəlib. İ.P.Pavlov adına Fiziologiya İnstitutunda işlənib hazırlanmış və tətbiq edilən müasir metodların təsvirinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Diaqnostik və reabilitasiya kompleksi i-Pavlovian eyni vaxtda tədqiqat obyektləri tərəfindən müəyyən bir tapşırığın yerinə yetirilməsi şəraitində EEG tədqiqatı və infraqırmızı beyin skaneri aparmağa imkan verir. Nəticədə beyin xəritəsində müəyyən bir vəzifə ilə əlaqəli xüsusi bir sahə vurğulanır. Bu yolla obyektin müəyyən bir fobiyaya, məsələn, hörümçəklərə qarşı fobiyalara və s.  reaksiya verən beynin hissəsini müəyyən etmək mümkündür. i-Pavlovian infraqırmızı göz hərəkəti skaneri, infraqırmızı beyin skaneri, yüksək tezlikli EEG və kardioqrafiya, infraqırmızı tomoqrafiya və üz əzələlərinin elektromiyoqrafiyasından istifadə edərək süni intellektin və psixofiziki və psixofizioloji ölçmələr sisteminin konvergensiyası əsasında yaradılmışdır. “i-Pavlovian Cognitive Complex” aparat-proqram kompleksi qavrayış və davranışı təmin edən şüurlu və şüursuz proseslərin aktivləşdirilməsi əsasında idrak funksiyalarını və emosional vəziyyəti bərpa etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Professor A.N. Şelepin atası ilə Bakıya səfəri haqqında xatirələrini də bölüşdü. O, həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin elmin inkişafına böyük diqqət yetirdiyini qeyd etdi.

Professor A.N. Şelepinin çıxışı böyük maraqla qarşılandı. Professor U.F.Həşimova, prof. F.B.Əsgərov, b.e.d. A.Ə.Mehdiyev, t.ü.f.d., dosent A.A.Qaysina və başqaları müzakirədə iştirak etdilər.

Yekun olaraq, akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu və İ.P.Pavlov adına Fiziologiya İnstitutu əməkdaşlıq müqaviləsini uzatdılar.

Loading